» English   » Español
Üretim Çelik Kare (TS EN 10059)
Bu standardın kapsamına giren genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş kare kesitli çubuklar Çizelge 1'de verilen Şekil 1'de gösterilen belirtilmiş boyutlarla teslim edilmelidir. İmalattan kaynaklanan nedenlerle köşeler sıcak haddeleme imalatlarının elverdiği nispette keskindir.

Çizelge 1 - Genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş kare kesitli çubukların tercih edilen boyutları, kütleler ve boyut toleransları
Şekil 1 - Sıcak haddelenmiş çelik kare kesitli çubuk
Siparişte kabul edilebilir sapma aralığı artı tarafta kabul edilebilir. Yoğunluk 7,85 kg/dm3
Uyar Çelik kare üretim aralığı 16mm. - 100mm. arasıdır.

Boyut ve Şekil Toleransları

Boyut (a)
Anma boyutlarından (a) sapma Çizelge 1'de verilen tolerans sınırları içinde olmalıdır.


Figure 2 - Diklikten Sapma

Çizelge 2 - Genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş kare kesitli çubukların boyut ve şekil toleransları. Ölçüler mm'dir.Siparişte kabul edilebilir sapmalar anlaşmayla artı tarafta belirlenebilir.

Çizelge 3 -
Uzunluk toleranslarıMüşteri siparişte istenen uzunluk tipini, uzunluk aralığını bildirmelidir.
Siparişte kararlaştırılmışsa, mamuller artı toleransla teslim edilebilir.
Uyar Çelik Endüstrisi San. Tic. A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır © 2018