» English   » Español
Üretim Yuvarlak Çelik (TS EN 10060)
Bu standardın kapsamına giren genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş yuvarlak kesitli çubuklar Çizelge 1'de verilen ve Şekil 1'de gösterilen belirtilmiş boyutlarla teslim edilmelidir. Tercih edilen boyutlar Çizelge 1'de verilmiştir.Çapı 250 mm'den büyük çubuklar +/- 6,0 mm. sapma sınırıyla teslim edilebilir. Yoğunluk 7,85 kg/dm3.
Çizelge 1 - Genel ve hassas kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş çubukların tercih edilen boyutları, kütleleri ve boyut toleransları.


Şekil 1 - Sıcak haddelenmiş yuvarlak kesitli çelik çubuk


Çap (d)

Anma çapından (d) sapma Çizelge 1 ve Çizelge 2'de verilen tolerans sınırları içinde olmalıdır.
Not: Çizelge 1'de iki tolerans sınıfı bulunmaktadır; normal ve hassas (P).

Ovallik

Yuvarlaklıktan sapma, Çizelge 1 ve Çizelge 2'de verilen toleransların % 75'ini geçmemelidir.

Çizelge 2 - Sıcak haddelenmiş yuvarlak kesitli çubukların toleransları. Ölçüler mm cinsindendir.Çizelge 3 - Uzunluk toleranslarıMüşteri siparişte istenen uzunluk tipini, uzunluk aralığını veya istenen uzunluğu bildirmelidir.
Siparişte kararlaştırılmışsa, mamuller artı toleransla teslim edilebilir.
Uyar Çelik Endüstrisi San. Tic. A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır © 2018