» English   » Español
Üretim Çelik Altıköşe (TS EN 10061)
Bu standardın kapsamına giren genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş altıgen kesitli çubuklar Çizelge 1'de verilen ve Şekil 1'de gösterilen belirtilmiş boyutlarla teslim edilmelidir. Tercih edilen boyutlar Çizelge 1'de verilmiştir.

Şekil 1 - Sıcak haddelenmiş altıgen kesitli çelik çubuk


Çizelge 1 - Sıcak Haddelenmiş altıgen kesitli çelik çubukların tercih edilen boyutları ve kütleleriSiparişte kabul edilebilir sapma aralığı, anlaşmayla artı tarafta kabul edilebilir.
Örnek: Sabit boylarda (+/-100 mm yerine) 0+200 mm veya tam boylarda (+/- 25 mm yerine) 0+50 mm
Yoğunluk 7,85 kg/dm3

Boyut ve Şekil Toleransları

Çizelge 2 -
  Sıcak haddelenmiş altıgen kesitli çubukların yarıçap ve doğruluk toleransları
Ölçüler mm cinsindendir


Çizelge 3 - Uzunluk toleranslarıMüşteri siparişte istenen uzunkuk tipini, uzunluk aralığını veya istenen uzunluğu bildirmelidir.
Siparişte kararlaştırılmışsa mamuller artı toleransla teslim edilebilir.
Örnek: Sabit boylarda (+/- 100 mm yerine) 0+200 mm veya tam boylarda (+/- 25 mm yerine) 0+50 mm
Uyar Çelik Endüstrisi San. Tic. A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır © 2018