TR EN DE
SICAK ÇEKME KARE ÇELİK ( TS EN 10059 )

Bu Standardın kapsamına giren genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş  kare kesitli  çubuklar  Çizelge 1'de  verilen  ve Şekil 'de  gösterilen belirtilmiş boyutlarla teslim edilmelidir. İmalattan Kaynaklanan nedenlerle Köşeler sıcak haddeleme imalatının elverdiği nispette keskindir.

Çizelge 1 - Genel Kullanım amaçlı sıcak haddeleşmiş  kare kesitli  çubukların tercih  edilen boyutları, kütleler  ve boyut toleransları

Boyut /
Dimension
a mm
Sapma Sınırı /
Deviation Limits
mm
Birim Ağırlık /
Weight per meter
Kg/m
Kesik Alanı /
Sectional Area
Cm²
8 ±0,4 0,502 0,64
10 ±0,4 0,785 1,00
12 ±0,4 1,13 1,44
13 ±0,4 1,33 1,69
14 ±0,4 1,54 1,96
15 ±0,5 1,77 2,25
16 ±0,5 2,01 2,56
18 ±0,5 2,54 3,24
20 ±0,5 3,14 4,00
22 ±0,5 3,80 4,84
24 ±0,5 4,52 5,76
25 ±0,5 4,91 6,25
26 ±0,6 5,31 6,76
28 ±0,6 6,15 7,84
30 ±0,6 7,07 9,00
32 ±0,6 8,04 10,2
35 ±0,6 9,62 12,3
40 ±0,8 12,6 16,0
45 ±0,8 15,9 20,3
50 ±0,8 19,6 25,0
55 ±1,0 23,7 30,3
60 ±1,0 28,3 36,0
65 ±1,0 33,2 42,3
70 ±1,0 38,5 49,0
75 ±1,0 44,2 56,3
80 ±1,0 50,2 64,0
90 ±1,0 63,6 81,0
100 ±1,3 78,5 100
110 ±1,5 95,0 121
120 ±1,5   144
130 ±1,8 113 169
140 ±1,8 154 196
150 ±1,8 177 225


Siparişte kabul edilebilir sapma aralığı, anlaşmayla artı tarafta kabul edilebilir.
Yoğunluk 7,85 kg/dm3    Uyar Çelik kare üretim aralığı 16mm. 100mm. arasıdır.


Şekil 1 - Sıcak haddelenmiş çelik kare kesitli çubuk
 

   BOYUT VE ŞEKİL TOLERANSLARI
   Boyut  (a)
   Anma boyutundan (a) sapma çizelge 1'de verilen tolerans sınırları içinde olmalıdır.
   Çizelge 2 - Genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş kare kesitli çubukların boyut ve şekil toleransları. Ölçüler mm'dir

 


Şekil 2  - Diklıkten Sapma

 

Köşe Kavisi / Edge arcuation  r Anma Boyutu / Nominal Size r
8 ≤ a ≤ 12
12 < a ≤ 20
20 < a ≤ 30
30 < a ≤ 50
50 < a ≤ 100
100 < a ≤ 150
r ≤ 1
r ≤ 1,5
r ≤ 2
r ≤ 2,5
r ≤ 3
r ≤ 4
Doğrusallık / Straightness  q Anma Boyutu / Nominal Size Tolerans / Tolerance
a ≤ 25
25 < a ≤ 80
80 < a
Saptanmamış / Undetermined
q ≤ % 0,4 L
q ≤ % 0,25 L
Burulma / Torsion Anma Boyutu / Nominal Size Tolerans / Tolerance
  8 ≤ a ≤ 14
14 < a ≤ 50
50 < a
4°/m, en fazla / max. 24°
3°/m, en fazla / max. 18°
3°/m, en fazla / max. 15°
Diklikten sapma / Deviation from perpendicularity  u Anma Boyutu / Nominal Size Tolerans / Tolerance
Şekil 2'ye bakınız
See Figure 2
a ≤ 50
50 < a ≤ 75
75 < a ≤ 100
100 < a ≤ 150
1,5
2,25
3,00
4,50

 


Siparişte bütün kabul edilebilir sapmalar anlaşmayla artı tarafta belirlenebilir.

Çizelge 3 - Uzunlık toleransları
 
 

 

Uzunluk Tipi / Length Type Aralık / Range    mm Sapma Sınırları / Deviation Limits
İmalat Boyu / Production Length  M Her Sipariş Kaleminde 2000'lik artışlarla
3000 - 13000 arası

Betweenn 3000 - 13000 with an increase
of 2000 in each item
Teslim edilen çubukların % 10'u sipariş aralığının
asgari değeri altında olabilir, ancak asgari değerin
% 75'inin altında olamaz.

10% of delivered bars may be below minimum length but
this 10% may not be below 75% of minimum langth.
Sabit Boy / Constant Length  F 3000 - 13000 ± 100 mm
Tam Boy / Full Length  E < 6000
≥ 6000
≤ 13000
± 25 mm
± 50 mm


Müşteri siparişte istenen uzunluk tipini, uzunluk aralığını veya istenen uzunluğu bildirmelidir.
Siparişte kararlaştırılmışsa, mamuller artı toleransla teslim edilebilir.

 

SICAK ÇEKME ÇELİKLER
SICAK ÇEKME KARE ÇELİK
SICAK ÇEKME LAMA ÇELİK
SICAK ÇEKME ALTIKÖŞE ÇELİK
SICAK ÇEKME YUVARLAK ÇELİK