TR EN DE
İTHAL ÜRÜNLER

Firmamız sıcak haddeleme ve soğuk haddeleme faaliyetlerinin yanı sıra müşterilerinin taleplerini daha geniş bir yelpazede karşılayabilmek amacıyla ithalat yapmaktadır. İthalatı yapılan başlıca ürünler aşağıdaki gibidir:

 

  • Alaşımlı ve Alaşımsız İmalat Çelikleri
  • Dövülmüş Yuvarlak Çelikler
  • Soğuk Çekilmiş Lamalar (200 mm ve üstü genişlik)
  • Çelik Çekme Borular


ÇELİK ÇEKME BORU (EN 10297-1)
Türkiye'deki dikişsiz çelik çekme boru üretimi, piyasanın ihtiyacını yeterli düzeyde karşılayamamaktadır. Bu durum doğal olarak sektördeki ithalatçı çelik firmalarını bu malzemenin ithalatına yöneltmiştir. Firmamızın çelik çekme boru ithalatı dünya boru piyasası tarafından iyi tanınan çeşitli fabrikalardan gerçekleştirilmektedir.

Dış çap (D) ve et kalınlığı (T) toleransları
Dış çap ve et kalınlığı toleransları Çizelge 1'de görülmektedir. Ovallik dış çap, et kaçıklığı ise et kalınlığı toleransları dahilindedir.

 

Dış Çap / Outside diameter
D mm
D ≤ 219,1
D ≤ 219,1
Dış Çap Toleransları /
Tolerances on D
± 1 % veya / or ± 0,5 mm
Hangisi daha büyükse / Whichever is the greater
± 1 %
Et kalınlığı toleransları ( T/D oranı üzerinden ) /
Tolerances on T for a T/D ratio
≤ 0,025 > 0,025
≤0,050
>0,050
± 12,5 % veya / or ±0,4 mm
Hangisi daha büyükse / Whichever is the greater
± 20% ± 15% ± 12,5%

 


Çizelge 2 - Tercih edilen çelik çekme boru ölçüleri
 

 

D Outside diameter
26,9
33,7
35
38
40
42,4
44,5
48,3
51
54
57
60,3
63,5
70
73
76,1
82,5
88,9
101,6
108
114,3
121
127
133
139,7
141,3
152,4
159
168,3
177,8
193,7
203
219,1
229
244,5
273
298,5
323,9
355,6
368
406,4
419
457
508
521
559
610
T Wall thickness
2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,4 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 32 36 40 45 50 55 60 65 70 80
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
İTHAL ÜRÜNLER
ÇELİK ÇEKME BORU
DÖVÜLMÜŞ YUVARLAK ÇELİK
İMALAT ÇELİKLERİ
SOĞUK ÇEKME LAMALAR