TR EN DE
SICAK ÇEKME ALTIKÖŞE ÇELİK ( TS EN 10061)

Bu Standardın kapsamına giren genel kullanım amaçlı sıcak haddelenmiş altıgen kesitli çubuklar Çizelge 1'de verilen ve Şekil 1'de gösterilen belirtilmiş boyutlarla teslim edilmelidir. Tercih edilen boyutlar Çizelge 1'de verilmiştir.

Çizelge 1 - Sıcak Haddelenmil altıgen kesitli çelik çubukların tercih edilen boyutları vve kütleleri

 

Karşılıklı yüzeyler
arasındaki mesafe /
Distance between
parelel sides
s
mm

Sapma Sınırı
Deviation Limits


mm
Birim Ağırlık /
Weight per meterKg/m
Kesit Alanı /
Space Sectional AreaCm²
13 ±0,4 1,15 1,46
14 ±0,4 1,33 1,70
15 ±0,4 1,53 1,95
16 ±0,5 1,74 2,22
17 ±0,5 1,96 2,50
18 ±0,5 2,20 2,81
19 ±0,5 2,46 3,13
20,5 ±0,5 2,86 3,64
22,5 ±0,5 3,44 4,38
23,5 ±0,5 3,75 4,78
25,5 ±0,6 4,42 5,63
28,5 ±0,6 5,52 7,03
31,5 ±0,6 6,75 8,59
33,5 ±0,6 7,63 9,72
35,5 ±0,8 8,56 10,9
37,5 ±0,8 9,56 12,2
39,5 ±0,8 10,6 13,5
42,5 ±0,8 12,3 15,6
47,5 ±0,8 15,3 19,5
52 ±1,0 18,4 23,4
57 ±1,0 22,1 28,1
62 ±1,0 26,1 33,3
67 ±1,0 30,5 38,9
72 ±1,0 35,2 44,9
78 ±1,0 41,4 52,7
83 ±1,3 46,8 59,7
88 ±1,3 52,6 67,1
93 ±1,3 58,8 74,9
98 ±1,3 65,3 83,2
103 ±1,5 72,1 91,9

 


Siparişte kabul edilebilir sapma aralığı, anlaşmayla artı tarafta kabul edilebilir.
Örnek : Sabit boylarda ( 100 mm yerine ) 0 mmm veya tam boylarda ( 25 mm yerine) 0 mm

Yoğunluk 7,85 kg/dm3  
Şekil 1 - Sıcak haddelenmiş altıgen kesitli çelik çubuk

BOYUT VE ŞEKİL TOLERANSLARI


Çizelge 2 -
Sıcak haddelenmiş altıgen kesitli çubukların yarıçap ve doprukuk toleransları
Ölçüler mm cinsindendir.
 

 

Yarıçap / Radius   r Parelel Yüzler arasındaki anma mesafesi
Nominal distance between parallel sides
r max

s ≤ 20,0
20 < s ≤ 28,5
28,5 < s ≤ 48,0
48,0 < s ≤ 83,0
83,0 < s ≤ 103,0
 
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Doğrusallık / Straightness   q Parelel Yüzler arasındaki anma mesafesi
Nominal distance between parallel sides
q max

s ≤ 39,5
39,5 < s ≤ 83,0
83,0 < s ≤ 103,0
 
Saptanmamış / Undetermined
0,0040 x L
0,0025 x L

 


Çizelge 3 -  Uzunluk Toleransları
 

Uzunluk Tipi / Length Type Aralık / Range   mm Sapma Sınırları / Deviation Limits
İmalat Boyu / production Length   M Her sipariş kaleminde 2000'lik artışlarla
3000 - 13000 arası

Betwen 3000 - 13000 with an increase of
2000 in each item

Teslim edilen çubukların % 10'u sipariş aralığının
asgari değeri altında olabilir, ancak asgari değerin
% 75'inin altında olamaz.

10% of delivered bars may be below minumum length but
this 10% may not be below 75% of minimum length.
 
Sabit Boy / Constant Length   F 3000 - 13000 ± 100 mm
Tam Boy / Full Length   E < 6000
≥ 6000
≤ 13000
± 25 mm
± 50 mm


Müşteri siparişte istenen uzunlun tipini, uzunluk aralığnı veua istenen uzunluğu bildirmelidir.
Siparişte kararlaştırılmışsa, mamuller artı tolreransla teslim edilebilir.

Örnek : Sabit boylarda ( 100 mm yerine ) 0 mm veya Tam boylarda (25 mm yerine ) 0 mm

SICAK ÇEKME ÇELİKLER
SICAK ÇEKME KARE ÇELİK
SICAK ÇEKME LAMA ÇELİK
SICAK ÇEKME ALTIKÖŞE ÇELİK
SICAK ÇEKME YUVARLAK ÇELİK