TR EN DE
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ


Firmamızın insan kaynakları departmanının amacı,
- Çalışmalarımızın kurum kültürü çerçevesinde ilerlemesi,
- Çalışan motivasyonu ve personel verimliliğinin artması için uygun bir çalışma ortamı sağlanması,
- Bütün bunların korunması için gerekli politikaların toplam kalite yönetimi doğrultusunda belirlenmesidir.

Bu amaçla hedeflerimiz,
- İşletmemizin büyüme stratejisinin personelimize doğru şekilde aktarılması,
- Çalışanlarımıza gelecek kaygısından uzak, ilk günkü istek ve heyecanla çalışabilme bilincinin aşılanması,
- Çalışanlarımızın hedef ve yeteneklerinin anlaşılarak ortaya çıkarılması ve bu hedeflerin yeteneklerle birleştirilmesi,
- İlerici düşüncelerin çalışma ortamına da aktarılabileceği bir şirket politikası izlenmesidir.